Η «Σύμπραξη» είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2010 ως συνέχεια του σωματείου «Σύμπραξη κ.τ.Ο.» (1995-2010). Διοργανώνει το ετήσιο διαγωνιστικό «Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Γκ.Λ.Α.Τ. Ταινιών» (από το 1999). Είναι ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης. Συμβάλει στην επιτυχία του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης (PRIDE) προβάλλοντας ταινίες. Παρεμβαίνει με λόγο και εικαστικά, για την επίτευξη του σκοπού της που είναι:

«πολιτισμικός – επιστημονικός – κοινωνικός, με έμφαση στα ζητήματα κοινωνικού φύλου και του ερωτικού - σεξουαλικού προσανατολισμού, στη βάση της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων οργανισμών διεθνούς εμβέλειας».

Διοργανώνει εκδηλώσεις λόγου, εικαστικών τεχνών και προβολές ταινιών. Παρεμβαίνει στα γεγονότα της πόλης.

από το καταστατικό: ΣΚΟΠΟΣ: Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ έχει σκοπό πολιτισμικό – επιστημονικό – κοινωνικό, με έμφαση στα ζητήματα κοινωνικού φύλου και του ερωτικού - σεξουαλικού προσανατολισμού, στη βάση της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων οργάνων διεθνούς εμβέλειας.

Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική.

ΜΕΣΑ: Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας είναι η εκ μέρους των εταίρων οικειοθελής και άμισθη διοργάνωση δράσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Δημόσιες εκδηλώσεις: εργαστήρια, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, εικαστικές εκθέσεις, ψυχαγωγικές δράσεις, κινηματογραφικά φεστιβάλ. - Διανομή ενημερωτικού υλικού (φυλλαδίων, προγραμμάτων των εκδηλώσεων, αφισών), - Ηλεκτρονική πληροφόρηση με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. - Κάθε άλλο κατάλληλο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας. Οι παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες επί αμοιβή, ή να εκπονούνται εθελοντικά από την Εταιρία ή να χορηγούνται από τρίτους.

Sympraxi – Partnership for Gender Issues is a nonprofit organization in Thessaloniki since 2010. In cooperation with many institutions it organizes the annual “Thessaloniki International LGBTQ Film Festival” for short and long films, documentaries and narratives. This Festival incorporates speeches, discussions and photography or painting exhibitions. Volunteers cooperate with SYMPRAXI in preparing the film festival and they reclaim this opportunity to express their initiatives. Moreover, Sympraxi participates in the organization of the Thessaloniki Pride (every June) and takes part at the Network of Voluntary Organizations of Thessaloniki.

https://www.youtube.com/watch?v=myrIx-VFIt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OAWXRECMTztdWHSJumci3HSaeOpi4x8iJ47C_QrblF71jGPczRTZGwkc